Breaking News
 |  | 

Z innej beczki

10 marca 2020.

img-responsive

Niniejszy artykuł zostanie poświęcony Republice czeskiej. Władza czeska powołując się na artykuł prawny dnia 10 marca zakazała wszelkiej nauki.

 

Wydano zakaz imprez masowych. Już od rana uczniowie szkół byli powiadomieni o ostatnim dniu w szkole. Od dnia 11 marca zamknięte szkoły od macierzyńskich, podstawowych, przedszkoli po średnie i wyższe. Paraliż totalny w Reoublice czeskiej. Markety świecą pustką, nie widać w nich żywej duszy. Jedynie sprzedawcy krzątają się i obniżają ceny. Ludzie zaopatrzeni w produkty żywnościowe oraz do dezynfekcji przebywają jedynie w domu.
Paraliż spowodowany koronawirus widoczny gołym okiem.
Szpitale mają jedynie na furtce wywieszone informacje. Zakaz odwiedzin na wszystkich oddziałach szpitalnych. Podjęte środki w domyśle, mają na celu maksymalne ograniczenie śmiertelności. Choć i pogłoski krążą, że zmarło w Czechach 200 osób, co jest niepotwierdzone lub zatajone przed społeczeństwem. Podjęto wszelkie środki ostrożności.
Reasumując, rząd czeski podjął drastyczne środki w walce z koronawirusem.

10-marca-2020

ABOUT THE AUTHOR