Breaking News
 |  | 

Z innej beczki

Sektor TSL – podstawa rozwoju gospodarki

img-responsive

Gospodarka rozwija się w sposób bardzo dynamiczny: pojawiają się coraz bardziej nowoczesne metody produkcji, przedsiębiorstwa są modernizowane i rozwijane, następuje większa automatyzacja co czyni je wydajniejszymi. Postępuje również sektor usług, z których korzysta coraz więcej ludzi. Firmy zajmujące się handlem notują coraz wyższe obroty, nie tylko za sprawą uruchamiania kolejnych punktów sprzedaży, także w mniejszych miejscowościach ale przede wszystkim dzięki rosnącemu sektorowi sprzedaży internetowej, czyli e-commerce. Rozwój gospodarki pociąga za sobą zwiększenie zatrudnienia, wzrost plac oraz jakości wykonywanych usług. Polska nie jest już tylko wytwórcą dla bogatszych krajów ale państwem wysokorozwiniętym. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że tak imponujący wzrost gospodarczy nie byłby możliwy bez sektora TSL (transport-spedycja-logistyka). Czym zajmują się firmy z tej branży?

Transport

Transport to inaczej przewóz ładunków, towarów czy osób na terenie danego regionu, kraju lub międzynarodowo. Może być realizowany za pomocą środków lądowych, powietrznych i morskich.

Spedycja

Usługi spedycyjne to wszystkie podejmowane działania zmierzające do tego, żeby określony towar dotarł do miejsca docelowego w wyznaczonym, konkretnym czasie. Usługi te obejmują również przyjęcie towaru od nadawcy, zabezpieczenie towaru, organizację jego przewozu, wybór właściwego środka przewozowego i optymalnej trasy przewozu, załatwienie wszelkich formalności oraz dostarczenie towaru do odbiorcy. Spedycja Wrocław ma na celu optymalizację kosztów transportu oraz czasu przewozu. Dzięki sprawnej i profesjonalnej obsłudze spedytorskiej zleceniodawca oszczędza czas, nie musi załatwiać formalności samodzielnie jak również dzięki podejmowanym działaniom jest to dla niego mniej kosztowne.

Logistyka

Logistyka to inaczej ogół działań związanych z planowaniem, realizacją, kontrolowaniem przepływu towarów, surowców i materiałów. Działania te mogą obejmować na przykład: planowanie zaopatrzenia, kontrolowanie zasobów, przewidywanie popytu, zarządzanie informacją, magazynowanie zasobów, składanie i realizację zamówień, obsługę zwrotów i reklamacji, naprawę lub wymianę części składowych i tym podobne.

Perspektywy rozwoju

Firmy z sektora TSL należą do przedsiębiorstw o bardzo wysokim potencjale rozwoju i wzrostu. Firmy te bardzo chętnie inwestują, również w naszym kraju. Coraz większy popyt na towary, coraz większa konsumpcja gwarantują również zwiększenie zapotrzebowania na usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne. To, co przyciąga szczególną uwagę, to rozwój usług tego typu o charakterze międzynarodowym ponieważ coraz więcej surowców, wyrobów i towarów znajduje swych odbiorców w krajach europejskich a także na rynkach wschodnich. Dzięki zwiększeniu przepustowości głównych szlaków komunikacyjnych możliwy jest szybszy i efektywniejszy transport oraz realizacja zamówień również dla klientów z odległych od Polski państw.

sektor-tsl-podstawa-rozwoju-gospodarki

ABOUT THE AUTHOR